Japón: Kiyomizu-dera

Saturday 03 September 2016 - 05:59:17
1-294 Kiyomizu, Higashiyama-ku, Kioto, Kyoto Prefecture.
modo impresión